پرسپولیس 0-سپاهان 2 (98/07/04)

پرسپولیس 0-سپاهان 2 (98/07/04)-

موضوع هفته 5-دوره 19(فصل 98-99)-شنبه 04 مهر ماه 1398-ساعت 16:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0-سپاهان 2 ،گلها:کی روش استنلی در دقیقه 81 و محمد محبی در دقیقه 85

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر