صبا باطری 1-استقلال 1 (1384/10/08)

صبا باطری 1-استقلال 1 (1384/10/08)-

موضوع هفته 16 لیگ برتر،فصل 1384-1385 (دوره پنجم) ورزشگاه آزادی تهران، 5شنبه 8 دی ماه 1384 ، ساعت 15:00 صبا باطری 1-استقلال 1 ،بابک ذوالرحمی در دقیقه 81 برای صبا و امیرحسین صادقی در دقیقه 14 برای استقلال گلزنی کردند.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

عکاس

 استاد جعفر تبریزی استاد جعفر تبریزی
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر