پرسپولیس 3-سایپا 2 (98/01/24)

پرسپولیس 3-سایپا 2 (98/01/24)-

موضوع هفته 25-دوره 18(فصل 97-98)- شنبه 24 فروردین ماه 1398-ساعت 17:45-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 3 -سایپا 2،گلهای پرسپولیس توسط بشار رسن در دقیقه 32 ، علی علیپور دردقیقه 49 و مهدی ترابی دردقیقه62 به ثمر رسید ،گلهای سایپا توسط معین عباسیان در دقیقه 4 ورضا اسدی در دقیقه 68 به ثمر رسید

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید وحید بزرگواری سید وحید بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر