استقلال 3 - ذوب آهن 0 (97/12/05)

استقلال 3 - ذوب آهن 0 (97/12/05)-

موضوع معوقه هفته 17-دوره 18(فصل 97-98)- 5 اسفند ماه 1397-ساعت 18:30-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 3-ذوب آهن 0-گلها: فرشید اسماعیلی دقیقه 8 ،،پاتوسی دقیقه 39 ومحمد دانشگر دقیقه 52

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر