هوادار 0 -استقلال 1 (1401/08/06)

هوادار 0 -استقلال  1 (1401/08/06)-

موضوع هفته یازدهم لیگ برتر،فصل 1401-1402 (دوره بیست و دوم) ورزشگاه دستجردی تهران، جمعه 6 ابان 1401 ، ساعت 16:00 هوادار 0 -استقلال 1 - تک گل استقلال توسط محمد محبی در دقیقه (8)بثمر رسید.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

عکاس

سید سجاد بزرگواری سید سجاد بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر