تمرین پرسپولیس در ورزشگاه خیریه عمل 96/02/23

تمرین پرسپولیس در ورزشگاه خیریه عمل 96/02/23-سروش رفیعی,

موضوع تیم فوتبال پرسپولیس پس از تعطیلات چهار روزه، از ساعت 18:20 شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه 1396 در زمین خیریه عمل تمرینات خود را استارت زد .

اشخاص در عکس سروش رفیعی سروش رفیعی,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر