استقلال 0 -سپاهان اصفهان 1 (97/08/04)

استقلال 0 -سپاهان اصفهان 1 (97/08/04)-

موضوع هفته 10-دوره 18(فصل 97-98)-جمعه 4 آبانماه 1397-ساعت 16:45-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 0-سپاهان اصفهان 1

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید سجاد بزرگواری سید سجاد بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر