پرسپولیس 1- صنعت نفت 0 (98/06/25)

پرسپولیس 1- صنعت نفت  0 (98/06/25)-وحید امیری,

موضوع هفته 3-دوره 19(فصل 98-99)-دو شنبه 25 مهر ماه 1398-ساعت 19:45-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-صنعت نفت 0-گل پرسپولیس در دقیقه 57 توسط حسین کنعانی زادگان به ثمررسید.

اشخاص در عکس وحید امیری وحید امیری,

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر