استقلال 1-ماشین سازی 0 (98/01/28)

استقلال 1-ماشین سازی 0  (98/01/28)-

موضوع هفته 26-دوره 18(فصل 97-98)-چهار شنبه 28 فروردین ماه 1398-ساعت 20:15-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 1-ماشین سازی 0 ، تک گل استقلال در دقیقه 78 توسط مهدی قائدی به ثمر رسید .

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر