عکسهای تیمی پرسپولیس دهه 70

عکسهای تیمی پرسپولیس  دهه 70-احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh,فرشاد پیوس  Farshad Pious,رضا شاهرودی,افشین پیروانی,مهدی مهدوی کیا,بهروز رهبری فر,حسین عبدی,مرتضی کرمانی مقدم,نعیم سعداوی,محمود شافعی,یحیی گل محمدی,

موضوع عکسهای تیمی پرسپولیس دهه 70 -امکان چاپ و ارسال تصاویر در هر سایز وجود دارد(در صورت در خواست با شماره همراه در زیر صفحه اول تماس بگیرید)

اشخاص در عکس احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh فرشاد پیوس Farshad Pious رضا شاهرودی افشین پیروانی مهدی مهدوی کیا بهروز رهبری فر حسین عبدی مرتضی کرمانی مقدم نعیم سعداوی محمود شافعی یحیی گل محمدی احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh,فرشاد پیوس Farshad Pious,رضا شاهرودی,افشین پیروانی,مهدی مهدوی کیا,بهروز رهبری فر,حسین عبدی,مرتضی کرمانی مقدم,نعیم سعداوی,محمود شافعی,یحیی گل محمدی,

24 آذر ماه 1374
هفته بیست و دوم پنجمیندوره لیگ آزادگان

پرسپولیس 3-0جنوب اهواز

مرتضی کرمانی مقدم 2 گل

حسن شیر محمدی 1 گل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

عکاس

آرشیو آرشیو
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر