تمرین پرسپولیس ( 96/06/23)

تمرین پرسپولیس ( 96/06/23)-وحید امیری,

موضوع تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 17:30 روز 5 شنبه 23 شهریور ماه 1396 در ورزشگاه شهید کاظمی تمرینات خود را پی گیری کرد .

اشخاص در عکس وحید امیری وحید امیری,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر