استقلال 1 -پرسپولیس0 (96/12/10)

استقلال 1 -پرسپولیس0  (96/12/10)-

موضوع هفته 25-دوره 17(فصل 96-97)-پنج شنبه دهم اسفند ماه 1396-ساعت 15:45-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 1-پرسپولیس 0 -شهرآورد 86

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر