ایران 1-چین 0 - 1396/01/08   (تعداد عکس : 160)

توضیح مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه،ایران 1 - چین 0 ، تاریخ 1396/01/08 ، ورزشگاه آزادی تهران