تمرین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی96/04/07   (تعداد عکس : 70)

توضیح تمرین پرسپولیس با نفرات جدید برای فصل 96/97 لیگ برتر درروز چهارشنبه هفتم تیر ماه 1396،ورزشگاه شهید کاظمی