تمرین پرسپولیس ( 96/06/23)   (تعداد عکس : 52)

توضیح تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 17:30 روز 5 شنبه 23 شهریور ماه 1396 در ورزشگاه شهید کاظمی تمرینات خود را پی گیری کرد .