پرسپولیس 0 - تراکتور سازی 0 (97/09/04)   (تعداد عکس : 130)

توضیح هفته 13-دوره 18(فصل 97-98)-یکشنبه 4 آذرماه 1397-ساعت 15:00-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0-تراکتورسازی 0-بارش شدید باران در طول بازی.