پرسپولیس -پیکان (94/10/27)   (تعداد عکس : 52)

توضیح در تاریخ 27 دی ماه 1394 تیم های پیکان و پرسپولیس در پیکان شهر دردیداری دوستانه به مصاف هم رفتند. ،توضیح در مورد سایز عکس:800 پیکسل مناسب برای انیستاگرام-1500 پیکسل مناسب برای چاپ تا سایز 30×40-و سایز 3000 پیکسل مناسب برای چاپ در ابعادبزرگ