پرسپولیس 0-رآهن 0 (1384/09/24)   (تعداد عکس : 20)

توضیح هفته چهاردهم لیگ برتر فصل 84-85 در روز پنج شنبه 24 آذر ماه 1384 در ورزشگاه آزادی تهران بین تیمهای پرسپولیس و رآهن برگزار گردید،این دیدار با نتیجه صفر صفر مساوی به اتمام رسید.