جوانان

جوانان استقلال 2-جوانان پاس 1 (1400/09/21) -
 • دسته جوانان
 • آلبوم جوانان استقلال 2-جوانان پاس 1 (1400/09/21)
 • نتیجه 0
339 عکس
پرسپولیس 0-استقلال 1(99/12/15) -
 • دسته جوانان
 • آلبوم پرسپولیس 0-استقلال 1(99/12/15)
327 عکس
دیدار دوستانه جوانان پرسپولیس (1399/08/08) -
 • دسته جوانان
 • آلبوم دیدار دوستانه جوانان پرسپولیس (1399/08/08)
102 عکس
پرسپولیس 2-استقلال 0 (98/08/17) -
 • دسته جوانان
 • آلبوم پرسپولیس 2-استقلال 0 (98/08/17)
198 عکس
 جوانان پرسپولیس 3- جوانان نیروی زمینی 2( 95/7/15) -
 • دسته جوانان
 • آلبوم جوانان پرسپولیس 3- جوانان نیروی زمینی 2( 95/7/15)
152 عکس
استقلال 2-پرسپولیس 0 (98/04/28) - محمد برزگر,علی خدایی,
 • دسته جوانان
 • آلبوم استقلال 2-پرسپولیس 0 (98/04/28)
173 عکس
استقلال 0 -پرسپولیس 3 (97/08/11) -
 • دسته جوانان
 • آلبوم استقلال 0 -پرسپولیس 3 (97/08/11)
57 عکس
بیشتر