تمرین تیم ملی ایران (1396/07/10)   (تعداد عکس : 61)

توضیح تیم ملی ایران از ساعت 16:30 روز دوشنبه دهم مهر ماه 1396 در زمین پژوهشگاه نفت تمرینات خود را برای بازی دوستانه مقابل توگو پی گیری کرد.