لیگ برتر فوتبال ایران فصل 84-85

استقلال 1-شموشک نوشهر 1 (1384/12/26) -
  • دسته لیگ برتر فوتبال ایران فصل 84-85
  • آلبوم استقلال 1-شموشک نوشهر 1 (1384/12/26)
25 عکس
پرسپولیس 2-فجر سپاسی 4 (1384/10/09) -
  • دسته لیگ برتر فوتبال ایران فصل 84-85
  • آلبوم پرسپولیس 2-فجر سپاسی 4 (1384/10/09)
41 عکس
پرسپولیس 0-استقلال 0 (1384/12/19) -
  • دسته لیگ برتر فوتبال ایران فصل 84-85
  • آلبوم پرسپولیس 0-استقلال 0 (1384/12/19)
35 عکس
پرسپولیس 0-رآهن 0 (1384/09/24) -
  • دسته لیگ برتر فوتبال ایران فصل 84-85
  • آلبوم پرسپولیس 0-رآهن 0 (1384/09/24)
20 عکس
بیشتر